Stroomfixers

Nee, Stroomfixers is geen energieleverancier. Stroomfixers regelt voor jou op een transparante en onafhankelijke manier voordelige energietarieven.

In het persoonlijk voorstel vind je de naam van de energieleverancier en het energietarief dat we dankzij de energieveiling kunnen aanbieden. Op basis van dit tarief én op basis van het jaarverbruik dat je ons hebt doorgegeven, maken we een raming van jouw energiekosten voor één jaar (incl. alle taksen en bijdragen). Zo kunnen we je ook een inschatting geven van je maandelijks voorschot.
Je vindt ook alle voorwaarden terug in het prijsvoorstel. Daar zullen geen verrassingen in staan, want we stellen een aantal belangrijke voorwaarden aan energieleveranciers om te mogen deelnemen aan onze energieveilingen.

De energie die in je woning via het net beschikbaar is, is dezelfde stroom, of je nu voor groene of grijze stroom  (=niet-groene stroom) gekozen hebt.

Groene stroom is stroom waarvoor de energieleverancier “certificaten van oorsprong” kan voorleggen. Deze tonen aan dat er genoeg stroom geproduceerd wordt door hernieuwbare energiebronnen om te voldoen aan het stroomverbruik van de klanten van die energieleverancier. Door voor groene stroom te kiezen, zorg je er dus mee voor dat er voldoende groene stroom geproduceerd wordt. Dat heeft dan weer als gevolg dat er minder energie van niet-hernieuwbare bronnen nodig is. En zo draag jij dus je steentje bij aan een duurzamere omgeving.

Stroomfixers heeft als doel voordelige energietarieven aan te bieden voor groene energie. We bieden geen depannage- of andere extra diensten aan.

Stroomfixers werkt op een gelijkaardige manier. Net zoals wij maken de organisatoren van groepsaankopen vaak ook gebruik van een energieveiling om een voordelig tarief te kunnen aanbieden. Bij groepsaankopen ligt de focus echter op het verzamelen van een zo groot mogelijke groep mensen om zo de prijs te kunnen drukken. Wij geloven dat het aantal deelnemers niet altijd een groter prijsvoordeel oplevert: als er heel veel deelnemers zijn, is het mogelijk dat een leverancier net minder risico durft te nemen om een lage prijs aan te bieden en dus een minder voordelige prijs voorstelt om zichzelf in te dekken.

Stroomfixers treedt op als onafhankelijke tussenpersoon tussen privé-energiegebruikers zoals jij en energieleveranciers.
En dat is voor alle partijen voordelig:

  • Jij betaalt nooit meer teveel voor je energie dankzij de voordelige tarieven, zonder zelf op zoek te moeten gaan naar de beste prijs.
  • De energieleverancier hoeft geen dure marketingcampagnes te doen om nieuwe klanten te vinden
  • Stroomfixers wordt door de energieleverancier betaald en krijgt een vast bedrag per aansluiting.

Hulp nodig?

Veelgestelde vragen
Misschien vind je hier al een antwoord.

Stuur een bericht
Binnen 2 werkdagen antwoord.

Bel ons op 016 14 06 12
op werkdagen tussen 9u en 13u

Stroomfixers